Tjänster för stöd

Att tända livsgnistor i samtal om sorg och i samtal om sådant som kan vara svårt

Att få tillgång till sin livsberättelse och på sitt eget unika sätt beskriva den,
det bygger självkänsla och skapar motståndskraft hos barn och unga när livet utmanar.

HUR vuxna agerar i möten med våra barn och unga i sorg ( efter olika förluster ) är avgörande för att
det stöd de har rätt till ska nå fram. Pedagogiskt förhållningssätt i praktiken tillsammans med
kunskap om sorg och barns utveckling samt lärande genom lek är viktiga delar av hur:et.

Tillsammans hittar vi individuellt anpassade verktyg för liten och stor individ.

Varmt välkommen!