Tjänster för stöd

I samtal om sorg och i samtal om sådant som kan vara svårt

Att få tillgång till sin livsberättelse och på sitt eget unika sätt beskriva den,
det bygger självkänsla och skapar motståndskraft hos barn och unga i svåra situationer.

HUR vuxna agerar i möten med våra barn och unga i sorg ( alla form av sorg ) är avgörande för att stöd ska nå fram.
Pedagogiskt förhållningssätt i praktiken och kunskap om sorg generellt är två viktiga delar av hur:et.

Tillsammans hittar vi individuellt anpassade verktyg för liten och stor individ.

Varmt välkomna!