Om

Tända livsgnistor Livsgnistor Annika Kjeller Empowerment Resiliens barn och ungas psykiska hälsa
Här under fliken "Om" hittar du K Mentorway:s kärna och metoder för att tända livsgnistor!


Heartful Empowerment - omgivningens stöd

Arbetssätt

Företaget

Man kan inte lösa eller återkalla det som händer eller har hänt vid sorg och svåra livssituationer,
men man kan återta en ny form av kontroll.

Tillsammans identifierar vi HUR och på vägen tänder vi livsgnistor för barn, unga, unga vuxna och deras familjer!

Med värme,

Annika Kjeller