En väg till kraft och känsla av ny kontroll för barn, unga och familj

i samtal om sorg och i samtal om sådant som kan vara svårt

Med värme, hjärta och en specialkompetens gällande barn i sorg
ger vi stöd och handleder individ, familj och grupp när livet går sönder.

Genom stöd stärks förmågan att hantera det som pågår och upptäcka inneboende resurser.

Att få tillgång till sin livsberättelse och med egna ord beskriva den bygger
självkänsla, skapar motståndskraft och empowerment!

Med lekfullhet, kreativitet och stor idérikedom tar vi oss an
all form av sorg och sådant som kan vara svårt.

Pedagogikens magi i möten med barn och unga i sorg

Kan det i yrket, eller på andra arenor, kännas utmanande och ibland
till och med snudd på omöjligt att använda dig av pedagogiska
strategier, förhållningssätt och verktyg i dessa möten?

Pedagogikens arena är kanske välkänd för dig men sorgens oregelbundna mönster mer okänd mark?

K Mentorway hjälper dig och dina kollegor!

Barn och unga har rätt att komma till tals på sitt unika sätt i frågor som rör dem!

Den kunskap och förståelse man har för sorgens reaktioner, att det finns sorg av olika
anledningar, individens utveckling, behov och förmåga att kunna ta till sig information
är avgörande för att det stöd de så väl behöver verkligen når fram.

Du får inspiration och kunskap om HUR:et, hanterbara steg och verktyg att direkt använda
vid individuellt anpassade möten för barn, ungdomar eller barn / elevgrupp samt stödgrupp.

Varmt välkommen att ta del av våra "Tjänster" !

Vad säger andra om Annika Kjeller, K Mentorway?