En väg till kraft och känsla av ny kontroll för barn och unga i sorg och kris

Med värme, hjärta och en specialkompetens i barn och ungas sorg
handleder och ger vi stöd till individ, familj och grupp.

Genom stöd stärks förmågan att hantera det som pågår och upptäcka inneboende resurser.

Att få tillgång till sin livsberättelse och med egna ord beskriva den bygger självkänsla
och skapar motståndskraft i svåra situationer.

Tillsammans hittar vi "Heartful Empowerment" i samtal om sorg och samtal om sådant som kan vara svårt.

Läs mer om begreppet Heartful Empowerment HÄR

Pedagogiskt förhållningssätt i möten med barn och unga i sorg och kris

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt i praktiken innebär HUR
vuxna agerar i möten med barn och unga.

Den kunskap och förståelse man har för individens utveckling, behov och
förmåga att kunna ta till sig information är avgörande.

När barn och unga får komma till tals på sitt unika sätt i frågor som rör dem
ökar förutsättningarna för att det stöd som de så väl behöver verkligen når fram.

Genom lek och kreativitet sätts barn och unga i främsta rummet och individuellt anpassade verktyg
banar vägen för samtal om sorg och samtal om sådant som kan vara svårt.

Kan det i yrket, eller i andra arenor, kännas utmanande och ibland snudd på omöjligt för dig
att hitta dessa verktyg när du möter barn och unga i sorg och kris?

Då finns vi här för dig!

Varmt välkommen!

Vad säger andra om K Mentorway?