Detta är Annika Kjeller

Annika Kjeller är pedagogen, pedagogistan, rektorn, familjehandledaren och verksamhetschefen som innehar mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt deras familjer i sorg och svåra situationer såväl som att samordna det systematiska kvalitetsarbetet för arbetsgrupp och ledning inom utbildningssektor såväl som ideell organisation.
Hon ser möjligheter i förändringsarbete och handleder utvecklingsprocesser med kreativitet och värme.

Idag ger hon genom det egna företaget stöd till små, mellanstora och stora individer i sorg efter olika förluster och inspirerar till empowerment och att tända livsgnistor med det pedagogiska förhållningssättet som bas.

Hon innehar även ett ärofullt uppdrag som verksamhetsutvecklare på Kraftens hus Göteborg, som är en mötesplats för cancerberörda.

🌟Ser personlig utveckling som en förutsättning för att kunna identifiera och frigöra individers egen kraft till inre styrka och resurser när livet på olika sätt utmanar

🌟Är en kreativ innovatör, grafisk facilitator och van föredragshållare

🌟Innehar en snart 30-årig bakgrund bl a som rektor i förskola/ pedagogista / lekarbetspedagog / stödgruppsledare för unga kvinnor med bröstcancer / seminarie- och familjehandledare FamilyLab Jesper Juul / anhörigstöd för barn och unga samt familjer i sorg / verksamhetschef Randiga Huset regionkontor Göteborg ( uppstart och verksamhetsutveckling, enskilda stödsamtal / stödgrupper/ mötesplatser / utbildare ) / certifierad handledare i sorgbearbetning: grund- och påbyggnadskurs / BRA-samtal aktör

Lärdomarna från den egna erfarenheten av att vara del i en familj i svår kris- cancer, diabetes typ 1, hjärntumör - bidrar enormt till den specialkompetens inom sorg och resiliens som Annika genom åren har utvecklat.

💫Debuterar som barnboksförfattare på Idus förlag i maj 2024 "SORGSÖRJAN och Livsgnistan" (klicka på titeln för att läsa mer).

Egen erfarenhet av att vara en familj i sorg och kris

Jag fick besked om en aggressiv bröstcancerdiagnos samma vecka som vår son, då fem år, insjuknade i diabetes typ 1. Tryggheten var borta och världen som vi kände till den var för alltid förändrad.

Detta skedde samma månad som lagen om Barn som anhöriga infördes, januari 2010, och inga rutiner i samhället för stöd till familjen eller vårt barn fanns på plats.

Hälsa och välmående för samtliga i familjen utmanades under många år. Stor risk för återfall och tunga biverkningar av cellgifter gjorde mig till en spillra av den jag en gång var.

Min man var anhörig till både en fru och en son med svåra sjukdomar och vårt barn var ett barn som anhörig till en mamma sjuk i cancer med döden flåsandes i nacken och med en egen kronisk sjukdom att hantera.

Vår sorg och förtvivlan var avgrundsdjup!

När livet trots allt åter igen rullade på toppades det år 2019 med en oväntad hjärntumörsoperation för min del och familjen föll åter igen handlöst, var och en på sitt sätt. En s k sekundärförlust som öppnade upp all gammal sorg och rädslor.

Stödet till vår familj kom från högst oväntade håll och det kom att betyda allt!
Fantastiska människor i vårt nätverk gav familjen och mig personligen under många år stöd genom kärleksfulla handlingar.
Jag kallar det Heartful Empowerment - kraften de spred som gav oss orken att leva vidare.

Att lek, kreativitet och fantasi läker och ger oss verktyg att hantera det som sker i svåra livssituationer är ett faktum, det gäller både små och stora individer, inklusive mig själv och min familj.

I mitt arbete med barn och unga och deras anhöriga i sorg har jag sett otroliga exempel på detta om och om igen, och det har varit en återkommande röd tråd som även professionellt gjort stora avtryck.

Man kan inte lösa eller återkalla det som händer eller har hänt men man kan återta en ny form av kontroll och tända livsgnistor på vägen! Jag vet!

Med värme

Annika Kjeller