Arbetssätt

Vid sorg (sorg av olika anledningar) och svåra händelser blir känslor och tankar ett enda stort kaos.

Vi skapar individuella anpassningar till stöd för små och stora individer genom att:

facilitera - tydliggöra - visualisera

Facilitera

Ett arbetssätt med nytänkande för att kreativt leda,
motivera och underlätta i samtal och förändringsprocess. Varje individ kommer till tals och en pedagogisk miljö med stor trygghet skapas och hoppets gnistor tänds.

Tydliggöra

Genom handens intelligens skapas begriplighet i samtal om sorg och
i samtal om det som kan vara svårt.
Det svåra görs hanterbart via färg,
form och lek.

Visualisera

Att på ett konkret sätt få syn på tankar, känslor och behov. En ordlös kommunikation där lek och fantasi
blir central. Det osynliga som skrämmer och gör ont,
det går plötsligt att se!