Så här jobbar vi

Alla personer är olika och har rätt till stöd och handledning på det sätt som passar dem bäst.

Vid upplevelser av sorg och kris blir det ett kaos av känslor och tankar
som barn och unga behöver får hjälp med att sortera och beskriva på något sätt.

Genom att använda oss av följande tre huvudgrupper av mentorverktyg

facilitera - tydliggöra - visualisera

skapar vi individuella anpassningar till stöd och hjälp.

Lek och kreativitet anpassat efter ålder är basen i vårt arbetssätt och strategier.

Facilitera

Ett arbetssätt för att kreativt leda, motivera
och underlätta i samtal, diskussion och förändringsprocess. Varje individ kommer till tals och en miljö skapas där hoppets gnistor tänds i beskrivandet av tankar, känslor och behov.

Tydliggöra

Genom handens intelligens och styrka skapas begriplighet i samtal om sorg och i samtal om det som kan vara svårt.
Det svåra görs hanterbart via bearbetning av frågorna
varför*vad* hur*var*när*med vem*vad händer sedan?

Visualisera

Att på ett konkret sätt få syn på tankar, känslor och behov. Den ordlösa kommunikationen är mycket viktig och lek och fantasi blir centralt.
Det osynliga går plötsligt att se!