Empowerment I sorg och svåra händelser. Barn i sorg, ungdomar i sorg, familjer i sorg
I samtal om sorg och i samtal om sådant som kan vara svårt.

Varmt välkommen!
Vänligen kryssa i rutan för det du önskar boka:
Genom att kryssa i att du accepterar villkoren så ger du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen GDPR.