K Mentorway AB värnar om den personliga integriteten
 
Angående dataskyddsförordningen (GDPR) har vi som företag enligt lag ansvar för hur vi förvaltar och använder dina personuppgifter.
 
Fr o m den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer och du har rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar om dig och varför. Dessa sparade personuppgifter behövs för att kunna ge ett tryggt, säkert och professionellt bemötande i handledning, stöd och utbildning.
 
K Mentorway AB samlar endast in och sparar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och hanterar alla uppgifter med största sekretess och diskretion
-Hos oss godkänner du i början av vår kontakt att vi hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra och fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.
-Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida, exempelvis för att anpassa innehåll, tillhandahålla funktioner och för att analysera webbtrafiken.
 
Vid mailkontakt, intresseanmälan och enklare förfrågningar samt besök på hemsida
-Uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder kontaktformuläret på hemsidan t ex när du gör en intresseanmälan eller förfrågan om tjänst eller utbildning eller när du kommunicerar med oss via e-post.
-Namn, adress, telefonnummer, e-post samt enklare information av personlig karaktär bevaras även i vårt mailprogram en kort tid.
Uppgifterna raderas här efter hand.
 
Vid bokning av tjänst eller föreläsning / utbildning
-Namn, adress, telefonnummer, e-post samt enklare minnesanteckningar av personlig karaktär i stöd och handledning bevaras i fil på dator.
-Namn, adress, telefonnummer, e-post samt enklare information av personlig karaktär bevaras även i vårt mailprogram en kort tid.
Uppgifterna raderas här efter hand.
-Personuppgifter sparas också som underlag för fakturering och bokföring.
 
-Personuppgifter i båda ovanstående grupper sparas även för att användas i marknadsföring av nya tjänster, i utvärderingssyfte, fortlöpande information om utbildningar föreläsningar och arrangemang samt utskick av nyhetsbrev.
 
-PUB: Personuppgiftsbiträden gäller hos oss endast underleverantörer och för att uppfylla angivet syfte för K Mentorway AB. PUB kan t ex vara IT- tjänster, betalning, utbildningar / event, partnerförtag vid enstaka tillfällen. Vi kontrollerar PUB för att säkerställa sekretess och säkerhet.
 
Vilka rättigheter har du?
-Radering av personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter raderas närhelst du så önskar.
-Rätt att göra invändning. Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.
-Rättelse av personuppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
-Tillgång till dina personuppgifter i ett registerutdrag. Du har rätt att kostnadsfritt få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi sparar.
 
 
Hur länge behåller vi din information?
-Personuppgifter sparas så länge som det anses nödvändigt för ändamålet med verksamheten som efterfrågas. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet raderas eller avidentifieras de.
-Data lagras endast i Sverige.
-Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att behålla och dela bokföringsunderlag med dina uppgifter under 7 år.
 
Samtycke
-Du som person har gett oss din tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om ovan. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med det specifika uppdraget.
-Fotografier och filmer där person medverkar används endast med ett specifikt för ändamålet skriftligt samtycke och godkännande om det skulle vara så att person går att identifiera på bild / film. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett tillåtelse för publicering.
 
 Om du anser att vi i vår hantering av dina personuppgifter på något sätt brustit kan du anmäla detta till Datainspektionen, tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
 
Denna policy kommer att uppdateras regelbundet och i takt med att ny lagstiftning infaller.
 
Har du frågor gällande denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@kmentorway.se
 

Mölnlycke 25 mars 2022